O nás

AKTUÁLNĚ: licence koní a jezdců pro rok 2018 jsou potřeba uhradit do 28.2.2018 (musí být již na účtu ČJF). Platby za licence prosím zašlete na bankovní účet JK do 15.2.2018, aby se stihlo přeposlání na účet ČJF. Do e-mailu mi prosím nahlašte jméno jezdce a koně, kterého hradíte. Licence koně je 500,-Kč, jezdce nad 19 let 500,-Kč a do 19 let 300,-Kč. Členství v ČJF 100,-Kč.

JK Farma Nemochovice z.s.

 

Vítejte na stránkách jezdeckého klubu v Nemochovicích !

Jezdecký klub v Nemochovicích sdružuje zájemce a milovníky koní a jezdeckého sportu. O naše koně chodí pečovat děti

ze širokého okolí. Mnoho z jezdců začínalo právě zde.

Děti se u nás naučí pečovat o živého tvora, vlastní odpovědnosti, disciplíně a naučí se překonat sám sebe. Ať už zvládat vlastní strach z překážek, tak i houževnatosti a odolnosti. Všichni naši koně jsou hodní a od malička zvyklí na přítomnost dětí. V týmu máme zkušené jezdce a trenéry s licencí, kteří se dětem věnují.

Děti netráví čas jen na jízdárně, ale jezdí i do přírody. Mohou získat jezdeckou licenci a mají možnost účastnit se parkurových

či drezurních závodů, kdy je jim ze stany JK poskytnuta veškerá podpora.

Jsme členy České jezdecké federace a jsme pojištěni.

Koně nám poskytují křídla, která postrádáme.

 

 

Historie:

 

 

Počátky chovu koní se datují od roku 1924, kdy byli přivezeni do Nemochovic první plemenní chladnokrevní hřebci. V těchto letech bylo v nejbližším okolí chováno

asi 200 registrovaných chladnokrevných klisen.

Po založení jednotných zemědělských družstev v jednotlivých obcích v šedesátých letech 20. století byl asi v roce 1962 při tehdejším JZD Nemochovice založen rozmnožovací chov plemene belgického. Vlivem rozšiřování mechanizace došlo ke snížení stavu koní až na šest kusů a dva plemenné hřebce z Plemenářského podniku Tlumačov na stanici v Nemochovicích.

Od roku 1980 se postupně nakupují sportovní koně a chovné klisny nejen za účelem rozvoje jezdeckého sportu, ale zejména odchovu kvalitních hříbat vhodných

ke sportovním účelům i k potažním pracím.

Na farmě Nemochovice se postupně soustřeďuje rozhodující část chovného materiálu. Ve starém dvoře dochází k rekonstrukci objektů, v rámci farmy jsou zbudovány výběhy a v okolí potřebné pastviny. V roce 1986 má JZD ve stavu celkem 43 vlastních koní, z toho 34 ve dvoře v Nemochovicích a 4 hřebce, kteří jsou majetkem Plemenářského podniku Tlumačov. V roce 1986 se na rozdíl od ostatních sportovních sezón rozsah sportovní činnosti jezdeckého oddílu rozšířil ještě na soutěž military (všestranná způsobilost), drezury a dostihy. K tomuto účelu došlo i k vybudování nového závodiště.

Činnost jezdeckého oddílu i výsledky se neustále zlepšují. V roce 1989 se dostihoví koně zúčastňují závodů v Praze, v Bratislavě, ve Slušovicích, v Topolčiankách,

v Šamoríně a v Tachovicích.

V roce 1995 se v rámci ZP Hvězdlice, a. s., zúčastnili s koňmi přehlídek v Přerově na výstavě hospodářských zvířat, odkud si odvezli titul šampion s klisnou Chimérou.

V roce 1996 na první celostátní přehlídce tříletých klisen v Písku zvítězila klisna Waneta, která byla také šampionkou na výstavě v Přerově. O rok později se umístila klisna Doris v celostátním kole na 3. místě a v roce 2000 se stala šampionkou tříletých klisen na výstavě v Přerově i ve finále v Pardubicích klisna Arleta.

Tyto chovatelské úspěchy nebyly náhodné, skrývá se za nimi velmi náročná a zdlouhavá práce.

Již od roku 1981 se každoročně v Nemochovicích koná Jezdecký den.

V roce 1993 byl založen JO při ZP Hvězdlice a.s. a v roce 2015 byl přejmenován, abychom dostáli platné legislativě, na JK Farma Nemochovice z.s..